Αναζήτηση

Δελτία Τύπου

Νέα - Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Φωτογραφικό Υλικό

Προκηρύξεις

5/12/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ​για την προμήθεια και εγκατάσταση ηχητικού συστήματος αναγγελίας στον ισόγειο χώρο της Π.Ε. Κιλκίς

5/12/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ​για την αποκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στον χώρο των RACK στο κτίριο της Π.Ε. Κιλκίς

5/12/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μικροϋλικών ανελκυστήρων στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κιλκίς

5/12/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ​προμήθεια μικροϋλικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κιλκίς

3/12/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε ασφαλιστική εταιρία, της ασφάλισης των οχημάτων (επιβατικών Ι.Χ.-φορτηγών εργοταξίου και μηχανημάτων έργου) της Π.Ε. Κιλκίς από 01-01-2019 έως και 31-12-2019

27/11/2018
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την μεταφορά, θανάτωση και καταστροφή ζώων με νόσο Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών, προϋπολογισμού 69.688,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..(56.200,00 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α.).

...περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Κιλκίς

 
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ανδρέα Παπανδρέου 3, Τ.Κ. 61100 , Κιλκίς, τηλ. 2341350100,-102
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS