Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις​Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ανακοινώνει την χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (20/11/2017)Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ανακοινώνει την χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του  Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ με προϋπολογισμό 144.442 ευρώ από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014 – 2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Ο σημερινός εξοπλισμός κρίνεται παρωχημένος λειτουργικά, τεχνολογικά και αισθητικά καθώς έχει γίνει αντικείμενο προμήθειας είτε μέσω αγορών είτε μέσω δωρεών με αποτέλεσμα να είναι ανομοιογενής και σε πολλές περιπτώσεις να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής. Ως αποτέλεσμα αυτού είναι αδήριτη η ανάγκη εκσυγχρονισμού του.
Ο εξοπλισμός αφορά σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό, εξοπλισμό γραφείων και εργαστηρίων, φυσιοθεραπείας, αναπηρικό, γυμναστικής και ξενοδοχειακό, όπως επίσης και όχημα για τη μεταφορά των ωφελουμένων με διασκευή για μεταφορά αναπηρικών αμαξιδίων.Επιστροφή

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Κιλκίς

 
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ανδρέα Παπανδρέου 3, Τ.Κ. 61100 , Κιλκίς, τηλ. 2341350100,-102
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS