Αναζήτηση

Νέα – ΑνακοινώσειςΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (18/12/2018)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
                                        
         
 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 
 
Με την Αριθμ. Πρωτ. 624115(3002) (ΑΔΑ: ΩΔΖΒ7ΛΛ-ΓΣΞ) Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χορηγήθηκε άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στην Πιπερίδου Ελένη με έδρα άσκησης της δραστηριότητας την Τ.Κ. Σ. Μουριών, του Δήμου Κιλκίς, της Π.Ε. Κιλκίς της Π.Κ.Μ.
 
Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της σύμφωνα με το αρ. 10 της ΚΥΑ Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10.02.05 (ΦΕΚ 218 Β΄/18-02-05)
 
 
 
                                                                                                         Κιλκίς,  18/12/2018
 Επιστροφή

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Κιλκίς

 
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ανδρέα Παπανδρέου 3, Τ.Κ. 61100 , Κιλκίς, τηλ. 2341350100,-102
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS