Αναζήτηση

Νέα – ΑνακοινώσειςΠερίληψη πράξης επιβολης προστίμου σύμφωνα με το Ν. 4177/2013 και την αριθ. 91354/2017 Υ.Α. (21/5/2019)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
 
Με την αριθ. πρωτ. 305413(1135)/20-05-2019 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Κιλκίς επιβλήθηκε Διοικητική ποινή - χρηματικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00€), στην επιχείρηση Giochi Preziosi Hellas A.E.” Αγρινίου 14, Πεύκη Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 9Α του άρθρου 50 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)(ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017), διότι έθεσε σε κυκλοφορία παιδικό παιχνίδι CHEF CLUB SHOPKINS χωρίς τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά, κατά παράβαση του άρθρου 50 παρ 1A & 1B σε συνδυασμό με την παρ. 7 του ιδίου άρθρου.Επιστροφή

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Κιλκίς

 
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ανδρέα Παπανδρέου 3, Τ.Κ. 61100 , Κιλκίς, τηλ. 2341350100,-102
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS