Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναζήτηση
Από:   Έως:  
Λέξη - Κλειδί:

Τίτλος Ημερομηνία
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της συντήρησης τριών (3) ανελκυστήρων στο διοικητήριο της Π.Ε. Κιλκίς από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2019 (CPV: 50750000-7). 16/1/2019
Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας της ΔΑΟΚ ΠΕ Κιλκίς, μέσω πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος για το έτος 2019 14/1/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες της Π.Ε. Κιλκίς για το έτος 2019. 11/1/2019
Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας της ΠΕ Κιλκίς 11/1/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και εγκαταστάσεων του διοικητηρίου της Π.Ε. Κιλκίς για το έτος 2019. 10/1/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς της Π.Ε. Κιλκίς και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς για τα έτη 2019-2020. 10/1/2019
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ενός (1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ για την εφαρμογή εθνικών Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων. 28/12/2018
28) Διακηρύξεις ανοιχτής δημοπρασίας για την παραχώρηση με τίμημα, ακινήτων 18/12/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ​για την προμήθεια και εγκατάσταση ηχητικού συστήματος αναγγελίας στον ισόγειο χώρο της Π.Ε. Κιλκίς 5/12/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ​για την αποκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στον χώρο των RACK στο κτίριο της Π.Ε. Κιλκίς 5/12/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μικροϋλικών ανελκυστήρων στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κιλκίς 5/12/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ​προμήθεια μικροϋλικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κιλκίς 5/12/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε ασφαλιστική εταιρία, της ασφάλισης των οχημάτων (επιβατικών Ι.Χ.-φορτηγών εργοταξίου και μηχανημάτων έργου) της Π.Ε. Κιλκίς από 01-01-2019 έως και 31-12-2019 3/12/2018
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την μεταφορά, θανάτωση και καταστροφή ζώων με νόσο Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών, προϋπολογισμού 69.688,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..(56.200,00 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α.). 27/11/2018
27) Διακηρύξεις ανοιχτής δημοπρασίας για την παραχώρηση με τίμημα, ακινήτων 12/11/2018
Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος για την ανάθεση με διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016 (Α’ 147) για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κιλκίς 12/11/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΠΛΟ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΝΣΗΣ ΤΕ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 12/11/2018
26) Διακηρύξεις ανοιχτής δημοπρασίας για την παραχώρηση με τίμημα, ακινήτων 8/11/2018
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών γραφικής ύλης της Π.Ε. Κιλκίς για το έτος 2018. 7/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών Π.Κ.Μ. (εταιριών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 5/11/2018
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Κιλκίς

 
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ανδρέα Παπανδρέου 3, Τ.Κ. 61100 , Κιλκίς, τηλ. 2341350100,-102
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS