Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών Π.Κ.Μ. (εταιριών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (5/11/2018)


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 258 KB 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου Εργοληπτών (7ΒΕ87ΛΛ-ΠΒΡ) 214 KB 
Τροποποίηση απόφασης ΟΕ ως προς τον χρόνο παραλαβής φακέλων προσφορών (75ΑΛ7ΛΛ-757) 177 KB 
Διαβιβαστικό Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών 162 KB 
Έγκριση του Μητρώου Εργοληπτών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΩΥΡ37ΛΛ-ΘΤΝ) 341 KB 
Υπενθύμιση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών 133 KB 
Διαβίβαση του υπ' αριθμ. ΦΦΚ.οικ.409969(2749) εγγράφου της ΑΔΠΠ από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Θεσσαλονίκης 33 KB 
Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΚΜ-Έγκριση αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες 223 KB 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ_Έγκριση αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες (ΩΗ6Ψ7ΛΛ-5Ο6) 134 KB 

Επιστροφή

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Κιλκίς

 
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ανδρέα Παπανδρέου 3, Τ.Κ. 61100 , Κιλκίς, τηλ. 2341350100,-102
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS