Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την μεταφορά, θανάτωση και καταστροφή ζώων με νόσο Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών, προϋπολογισμού 69.688,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..(56.200,00 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α.). (27/11/2018)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την μεταφορά, θανάτωση και καταστροφή σε εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας ζώων και προϊόντων που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις θετικές στην νόσο των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά και στην εφαρμογή του προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ), προϋπολογισμού 69.688,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..(56.200,00 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α.).

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την μεταφορά θανάτωση και καταστροφή ζώων 117 KB 
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την μεταφορά θανάτωση και καταστροφή ζώων 569 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Κιλκίς

 
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ανδρέα Παπανδρέου 3, Τ.Κ. 61100 , Κιλκίς, τηλ. 2341350100,-102
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS