Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 10.743.990,47 ευρώ. (22/3/2019)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 με δικαίωμα πεντάμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 10.743.990,47 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Περίληψη Διακήρυξης μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Κιλκίς για το σχολικό έτος 2019-2022 97 KB 
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 10.743.990,47 ευρώ. 800 KB 

Επιστροφή

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Κιλκίς

 
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ανδρέα Παπανδρέου 3, Τ.Κ. 61100 , Κιλκίς, τηλ. 2341350100,-102
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS