Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


Ανακοίνωση από τον περιφερειακό συντονιστή κρατικής αρωγής της Π.Ε. Κιλκίς για τις πληγείσες επιχειρήσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 17ης Σεπτεμβρίου 2022 στην Τοπική Κοινότητα Πολυπέτρου, του Δήμου Παιονίας (12/10/2022)

Από την Δευτέρα 17-10-2022 μέχρι και την Δευτέρα 31-10-2022 οι πολίτες των οποίων οι επιχειρήσεις επλήγησαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα της 17ης Σεπτεμβρίου 2022 στην Τοπική Κοινότητα Πολυπέτρου, του Δήμου Παιονίας, της Π.Ε Κιλκίς, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ζημιάς, προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης επιχορήγησης, σύμφωνα με το νόμο 4797/2021 περί κρατικής αρωγής.
Αναλυτικότερα, ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης και ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής της Π.Ε Κιλκίς, σε συνεργασία με τον Δήμο Παιονίας, επέλεξαν - προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες - οι αιτήσεις να γίνουν στον πλησιέστερο σε αυτούς φορέα που είναι ο Δήμος Παιονίας και ο οποίος έχει συναρμοδιότητα σε μέρος της όλης διαδικασίας.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4797/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4871/2021, οι καλυπτόμενες υλικές ζημιές των επιχειρήσεων είναι τα στοιχεία ενεργητικού όπως ο εξοπλισμός, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα, τα φορτηγά αυτοκίνητα Ι.Χ και Δ.Χ, τα μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα, πλην των ζημιών σε κτήρια.
Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις - συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών επιχειρήσεων - οι οποίες την 17η Σεπτεμβρίου 2022 επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα με την μορφή θεομηνίας στην Τ.Κ Πολυπέτρου, μπορούν να απευθυνθούν στον Δήμο Παιονίας, στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα και να υποβάλουν αίτηση, προσκομίζοντας και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά όπως:

 1. Σύντομο ιστορικό του Συμβάντος
 2. Άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες (άδεια/γνωστοποίηση λειτουργίας, ΓΕΜΗ, Βεβαίωση Μητρώου Αγροτών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κ.λπ.)
 3. Φορολογικές Δηλώσεις επιχείρησης (Ε1 και Ε3 προηγούμενου έτους θεομηνίας), Δηλώσεις Φ.Π.Α. (έτους θεομηνίας)
 4. Απογραφή προηγούμενου έτους (όπου είναι υποχρεωτική)
 5. Αναλυτική κατάσταση ζημιών με αξία και αντιστοίχιση σε φωτογραφίες και παραστατικά
 6. Φωτογραφίες
 7. Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπά παραστατικά (σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές)
 8. Κατάσταση κατεστραμμένου μηχανολογικού εξοπλισμού με αποσβέσεις
 9. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί μη ασφάλισης της μονάδας
 10. ΚΑΔ λειτουργίας της επιχείρησης
 11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου και αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας (σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης)
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Παιονίας, στο Πολύκαστρο, (Μ. Αλεξάνδρου 75-77, τηλ. 2343350153).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον περιφερειακό συντονιστή κρατικής αρωγής της Π.Ε. Κιλκίς, Θεόδωρο Κοκκίνη (τηλ. 2341350158).-


Επιστροφή

kilkiswineries


teba


corona


coronakilkis


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίεςbanner_Deltia_pistopoihshs_Timwn

PolitikiProstasia_gg

PolitikiProstasia

rbanner1

discoverKilkis

ampelonas_logo_v

rbanner3

rbanner4

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
-->

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Κιλκίς

themap
 
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ανδρέα Παπανδρέου 3, Τ.Κ. 61100 , Κιλκίς, τηλ. 2341350100,-102
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS