Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


Ενημέρωση κτηνοτρόφων για τη διαχείριση των νεκρών τους ζώων (3/11/2023)

Με αφορμή την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της από 05/05/2021 (ΑΔΑΜ21SYMV008571464 2021-07-05) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από τα νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται» της Π.Κ.Μ. , θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η ορθή διαχείριση των νεκρών εκτρεφόμενων ζώων (κανονισμός αριθ.1069/2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο) , είναι η απόρριψη τους ως απόβλητα μέσω αποτέφρωσης και αποτελεί υποχρέωση τους.
Η διαχείριση των νεκρών εκτρεφόμενων ζώων θα πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Καν.(ΕΚ) αριθ.1069/2009) και ειδικότερα τις διατάξεις της Υ.Α. αριθ. 612/118658 (ΦΕΚ 1983/2020ΤΕΥΧΟΣ Β') άρθρο 4 παράγραφος 4 "Ο κατά το χρόνο θανάτου του εκτρεφόμενου ζώου ιδιοκτήτης/κάτοχος καταγράφει σε αρχείο το θανόν ζώο, ενημερώνει αμέσως την κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας και εξασφαλίζει ότι το πτώμα του ζώου διατίθεται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία "
Για την τεκμηρίωση της ορθής διαχείρισης των νεκρών ζώων στην εκμετάλλευση θα πρέπει να υπάρχει εμπορικό έγγραφο ή άλλο παραστατικό που να αποδεικνύει την ορθή διαχείριση αυτού το οποίο προσκομίζεται στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή μαζί με την γνωστοποίηση θανάτου του ζώου εντός του μεγίστου διαστήματος των 7 ημερών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικού αποδεικτικού παραστατικού επιβάλλονται από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις του Νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/11.2.2014).


 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ 20231103 pdf 510 KB 

Επιστροφή

kilkiswineries


teba


corona


coronakilkis


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίεςbanner_Deltia_pistopoihshs_Timwn

PolitikiProstasia_gg

PolitikiProstasia

rbanner1

discoverKilkis

ampelonas_logo_v

rbanner3

rbanner4

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
-->

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Κιλκίς

themap
 
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ανδρέα Παπανδρέου 3, Τ.Κ. 61100 , Κιλκίς, τηλ. 2341350100,-102
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS